• Cuckoo

Bơm 21 tỷ vào 700 doanh nghiệp, iFind ấp ủ tạo cú “hích" cho thị trường bán lẻ Việt Nam

Cuckoo vinh dự lọt vào danh sách 700 doanh nghiệp được Ifind và 14 đối tác chiến lược hỗ trợ marketing, công nghệ để phát triển và cung cấp dịch vụ, chất lượng cho khách hàng ngày một tốt hơn.© 2019 by Cuckoo Foodshop